3) Projektforslag

 
20-02-2011
Byggevejledning

Når byggeprogrammet og projektets økonomi er på plads, udarbejdes der et eller flere projektforslag, som bygherren skal godkende.

Projektforslagene skal opfylde kravene i byggeprogrammet. Forslaget indeholder beskrivelse af projektet, plan-, snit- og facadetegninger, økonomisk overslag
samt en tidsplan for byggeriet.

Det er ofte muligt at få den eksterne rådgiver til at udarbejde
3D-animationer af det kommende byggeri. 3D-animationer kan
(sammenlignet med tegninger) give et mere realistisk indtryk af
bygningen, herunder rumfornemmelse.

Desuden kan man opstille 1:1 modeller af udvalgte rum.

Derefter skal bygherren vælge, hvilket et af forslagene der skal
arbejdes videre med i projekteringsfasen. Inden dette valg ligger der mange vigtige vurderinger af, hvordan byggeprogrammets krav bedst kan opfyldes, uden at byggeriet overskrider sine økonomiske rammer.

 
 
Find information om: Byggeri guiden guide Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)